ביקורת הגבולות מהמשטרה למשרד הפנים גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
רביעי, 29 דצמבר 2010 21:01

החל מתאריך 3.1.2011 האחריות לטיפול ביוצאים ובנכנסים במעברי הגבול (בדיקת דרכונים) עוברת לידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי גבול במשרד הפנים.
במעברי הגבול מרכזיים בהם תהייה נציגות קבועה של שוטרים – יבצעו השוטרים משימות משטרתיות קלאסיות, ובכלל זה שמירה על הסדר הציבורי, מתן מענה לאירועי משטרה וביצוע סמכויות עיכוב/ מעצר/חקירה של מוכללי משטרה. במעברי גבול בהם לא תהייה נוכחות קבועה של שוטרים, יינתנו שרותי המשטרה הנדרשים ע"י תחנת המשטרה הטריטוריאלית הנוגעת. 
בנוסף לכך, יועבר המענה הטלפוני לאחריות של רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. מספר הטלפון לפניות הצבור הינו : 3450*.
מדובר במענה מאויש אשר יהיה פעיל מהשעה 08:00 בבוקר ועד 16:30 ובו כל אדם רשאי לקבל מידע באם קיים נגדו צו עיכוב / מניעת יציאה מהארץ. 

בימים אלו מסתיימת עבודת המטה לקראת העברת מערך ביקורת הגבולות במעברים הבינלאומיים מאחריות משטרת ישראל לאחריות רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול, זאת בעקבות החלטת ממשלה 3434 משנת 2008 אשר בה נקבע כי מערך ביקורת גבולות יעבור לאחריות משרד הפנים.

העברת האחריות מתבצעת באופן מדורג, כאשר הליך החפיפה החל כבר בחודש אוקטובר 2010 במעבר גשר אלנבי. בסיום ההליך מועברים כל 23 המעברים הבינלאומיים (יבשתיים ,אוויריים וימיים) כולל נתב"ג לאחריות מלאה של רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול.

במהלך השנתיים האחרונות מתקיימת עבודת מטה משותפת של משטרת ישראל עם משרד הפנים, בראשות ראש אגף התכנון והארגון של משטרת ישראל ניצב דוד קראוזה, בסיוע של חטיבת האבטחה / אגף המבצעים,  וראש רשות האוכלוסין וההגירה מר אמנון בן עמי. לצורך יישום החלטת הממשלה בדבר העברת המערך סוכם על הקמת צוותי עבודה מקצועיים משותפים למשטרה ולמשרד הפנים, לתכנון תהליכי העברת המשימה ולהתנהלות הגופים בשלב המעבר ו"ביום שאחרי". 

אמנון בן עמי, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, הבהיר כי "מדובר בצעד גדול עבור הציבור הרחב. העברת המעברים לאחריותנו אינה רק פעולה טכנית ומערכתית כי אם הבעת דעה ברורה: מתן שירות לציבור עומד בראש סדר העדיפויות ואיגוד כל האגפים תחת גוף גדול אחד יאפשר לנו מתן שירות איכותי הטוב ביותר שיכול להינתן".

ניצב דוד קראוזה, ראש אגף התכנון והארגון במשטרת ישראל, ציין כי "מעבר מערך ביקורת גבולות למשרד הפנים יאפשר לארגון להתפנות ולהתמקד במשימות הליבה של משטרת ישראל בדגש על משימות השיטור הקלאסיות הרובצות לפתחה ובהתמודדות עם איומים נוספים הניצבים בפנינו"

 

 

הוסף תגובות

Security code
טען מחדש

הצבע לסקר

האם שר האוצר צריך להיות תפקיד פוליטי או מקצועי
 

פרסומת